Responsive image
Responsive image

ข้อกำหนดและนโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

          iQue มีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างมากที่ให้ความไว้วางใจมอบข้อมูลให้ทางเรา การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านถือเป็นสำคัญกับทางบริษัทฯ ดังนั้นทางเราจึงจะขอทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตน โดยสอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ

          โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายอื่นๆที่ทางบริษัทบังคับใช้โดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านเพื่อให้ท่านได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าบริษัทฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร และนำไปใช้อย่างไร

          เมื่อใดที่ท่านทำการส่งข้อมูลมาให้ทางบริษัทฯ หรือสมัครเป็นลูกค้าในเว็บไซด์ หรือการลงทะเบียน นั่นหมายถึง ท่านยินยอม และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทฯ รวมทั้งผู้แทน หรือตัวแทนทำการรวบรวม ทำการใช้ ทำการเปิดเผย และแบ่งปันข้อมูลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัทฯต่างนั้น และให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯต่างๆผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

          บริษัทฯอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับทางบริษัทฯ โดยทั้งนี้จะทำการประกาศไว้ในหน้าเว็บไซด์ หรือทางอีเมล์ หรือที่อื่นตามความเหมาะสม หรืออาจไม่แจ้งให้ท่านทราบ โดยถือว่าท่านรับทราบโดยอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบได้ในนโยบายบริษัทฯได้ทุกเมื่อ

          นโยบายความเป็นส่วนตัวไม่ว่าข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อบริษัทฯ และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าบริษัทฯได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากท่านไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้ โปรดอย่าใช้บริการกับทางบริษัทฯ

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดตัวอย่าง ดังนี้

1. เมื่อท่านทำการลงทะเบียน

2. เมื่อท่านทำการสมัครสมาชิก

3. เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

4. เมื่อท่านทำการติดต่อกับทีมงานบริการลูกค้าโดยการโทรสอบถาม การส่งอีเมล์ การส่ง จดหมาย การส่งแฟกซ์ การประชุมตัวต่อตัว

5. เมื่อท่านใช้บริการบางอย่างของเรา เช่นเว็บไซด์ และแอพพลิเคชั่น รวมถึงการสร้างบัญชี ออนไลน์ๆกับเรา

6. เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา

7. เมื่อท่านให้ความคิดเห็น หรือคำร้องเรียนใดๆ

8. เมื่อท่านได้เข้าร่วมรับส่วนลด หรือแบบสอบถาม หรือการแข่งขัน

9. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนแพลทฟอร์มของบริษัทฯ หรือติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่น เช่น เฟสบุ้ค ไลน์แอด กูเกิ้ล เป็นต้น

10. เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ

11. เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

          หมายเหตุ : รายละเอียดข้างต้นเป็นตัวอย่างทั่วไป โดยยังไม่ละเอียดครบถ้วน เมื่อเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากท่าน

คือ ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่สามารถระบุหรือยืนยันความเป็นตัวบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น

1. ชื่อ และนามสกุล

2. เพศ

3. อายุ

4. วันเดือนปีเกิด

5. ที่อยู่ ( ตามบัตรประชาน หรือ พาสปอร์ต )

6. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หรือเรียกเก็บเงิน

7. เบอร์ติดต่อ

8. หมายเลขบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

9. บัญชีธนาคาร และรายละเอียดในการชำระเงิน

10. การทำธุรกรรมในการซื้อขาย

11. ข้อมูลอื่นๆ เมื่อท่านได้ทำการเข้าใช้บริการ

12. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบประเภทเบราเซอร์และเวอร์ชั่น รวมถึงอื่นๆเป็นต้น

          หมายเหตุ : รายละเอียดข้างต้นเป็นตัวอย่างทั่วไป โดยยังไม่ละเอียดครบถ้วน เมื่อเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน

 

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. ให้รายละเอียดสินค้าที่ต้องการ หรือข้อสงสัยให้ท่านทราบได้อย่างรวดเร็ว โดยทางโทรด้วย เสียง ข้อความ แฟกซ์ อีเมล์ ไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด

2. อำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เช่นดำเนินการสั่งซื้อผ่านระบบ iMalls ไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือจากผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจัดจำหน่าย

3. ส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ไม่ว่าจะจำหน่ายโดยบริษัทฯหรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ( ซึ่ง เป็นผู้จัดจำหน่ายของบริษัทฯ )บริษัทฯจะจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลภายนอกเพื่อทำการ จัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน

4. อัพเดทการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน

5. ตรวจสอบและทำธุรกรรมในการชำระเงินจากการผ่านระบบออนไลน์

6. ตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูล

7. เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้เข้าผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

8. เพื่อทำการวิเคราะห์สินค้าตัวไหนที่ได้ผลตอบรับดี และไม่ดี เพื่อนำไปปรับปรุง โดยมุ่งเน้น พฤติกรรมของผู้ใช้สินค้า

9. เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทฯ

10. ให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และสวัสดิการเพิ่ม เช่น ส่วนลด โปรโมชั่น คะแนนสะสม สมาชิก ใหม่และเก่า เป็นต้น

11. ตอบข้อร้องเรียนต่างๆของท่านที่แข้งมาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

12. ทำจัดการข้อมูลภายในของบริษัทฯอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้งานในระบบธุรกิจภายใน บริษัทฯ

13. ป้องกัน ตรวจจับ วิเคราะห์ และสอบสวนอาชญากรรม หรือเหตุผลอันใดที่มีเหตุอันเป็นการ เสี่ยงทางการค้า เช่นการทุจริต การฉ้อโกง

14. ระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง

15. บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

16. ป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น

17. วัตถุประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

 

การแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม

          ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดที่ท่านทำการส่งข้อมูลไม่ว่าช่องทางไหน หากท่านมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดท ท่านสามารถส่งรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขมาให้ทางอีเมล์ marketing@iqueshop.com ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ทางบริษัทฯได้เก็บข้อมูลที่ถูกต้องของท่าน เพื่อนำไปใช้งานให้ท่านเข้าถึงเว็บไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขข้อมูลใหม่ทางบริษัทฯจะทำการแก้ไขโดยใช้เวลา 3 – 5 วันทำการ

 

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่าน

1. จำกัดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

2. รหัสผ่านการใช้งานเป็นความลับ

3. ตั้งตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่ป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูล

 

การใช้งานคุกกี้

          ขอแจ้งให้ทราบว่าทางเว็บไซด์ของบริษัทฯมีการใช้คุกกี้ หรือคุณลักษณะอื่นๆในบางคราว เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. สร้างประวัติและจดจำอุปกรณ์

2. สะดวกในการเข้าถึงเว็บไซด์ในส่วนต่างๆ

3. บริหารจัดการ

4. เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซด์

5. ทำสถิติในการใช้งาน เช่น จำนวนครั้งในการใช้งาน จำนวนผู้ใช้

 

เกี่ยวกับอายุผู้ที่สามารถใช้งานเว็บไซด์บริษัทฯ

          ทางบริษัทฯไม่อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถใช้การบริการทุกอย่างของบริษัทฯ ยกเว้น ผู้ปกครองควบคุมดูแล

 

หากต้องการยกเลิกการเก็บข้อมูล

          หากท่านไม่ต้องการให้ราเก็บข้อมูล สามารถทำการยกเลิกได้โดยการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางอีเมล์ marketing@iqueshop.com เมื่อทางบริษัทฯได้รับจะทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะทำตามขั้นตอนบริษัทฯ โดยใช้เวลาในการดำเนินการภายใน 3 – 5 วันทำการ ทั้งนี้ท่านต้องยอมรับว่าอาจมีผลกระทบต่อการใช้การบริการเว็บไซด์ในครั้งต่อไป ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

การติดต่อ iQue

1. วันทำการ จันทร์ – เสาร์ ( ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ ) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.

2. ช่องทางการติดต่อ คือ

(1) ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 02-948-5680

(2) ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ที่ไลน์แอด : @iDeaMe

(3) ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่อีเมล์ : marketing@iqueshop.com

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


1. เว็บไซด์และระบบ iQue เป็นเพียงผู้ให้บริการเช่าระบบเท่านั้น หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ระบบเอง ทางบริษัทฯจะไม่
    มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น 
2. หากผู้ใช้บริการ iQue นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือไม่เกี่ยวข้องกับทางที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ ทาง iQue จะไม่รับผิดชอบ
    ใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายจากบริษัทฯได้ เช่น

- รูปภาพไม่เหมาะสม

- รีวิวที่ไม่เหมาะสม

- ข้อมูลไม่ถูกต้อง

- สแปม

- กิจกรรมที่อันตราย คำพูดแสดงความเกลียดชัง การคุกคาม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

- ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นความลับ

- เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง

- การขอข้อมูลที่เป็นความลับ

- การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการละเมิดกฎหมาย

- ละเมิดหรือส่อเค้าว่าจะละเมิดทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนบุคคลของบุคคลที่สามหรือของบริษัทฯทำให้หรือส่อเค้าว่าจะทำให้บุคคลที่สามหรือบริษัทฯ ต้องเสียประโยชน์หรือสร้างความเสียหายให้กระทำหรือส่อเค้าว่าจะกระทำสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีก่อหรือส่อเค้าว่าจะก่ออาชญากรรม หรือสิ่งที่เชื่อมโยงสู่อาชญากรรม

- แจ้งหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเช่น ลงทะเบียนที่อยู่อีเมล์ของผู้อื่น

- กระทำการค้า หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หรือเพื่อเตรียมการดังกล่าว

- ทำลายชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามหรือของบริษัทฯ

- ใช้หรือนำเสนอโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายเช่น ไวรัสทางคอมพิวเตอร์

- กระทำการหรือส่อเค้าว่าจะกระทำการอื่นใดที่ผิดต่อกฎหมาย คำสั่ง หรือเทศบัญญัติ

- กระทำการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่า ไม่เหมาะสม เป็นต้น

3. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์ iQue แนะนำให้ท่านอ่านเงื่อนไขในการบริการข้างต้น

    รวมถึงนโยบายอื่นๆ ก่อนที่จะทำการสมัครสมาชิก หรือการเริ่มใช้งาน หรือมีส่วนร่วมในเว็บไซด์

 

กฎหมายข้อบังคับใช้

          ใช้งานเว็บไซด์ของบริษัทฯเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ภายใต้ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติกฎหมายประเทศไทยไทย


นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

 

         iQue มีการนำเสนอภาพสินค้าพร้อมคำบรรยายลักษณะของสินค้าอย่างละเอียด เพื่อการบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ทางลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการยื่นคำร้องขอคืนสินค้า ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าโดยมีสาระสำคัญรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวน

(1) สินค้าจะต้องได้เปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็น อย่างอื่นตามรายละเอียดของสินค้าชนิดนั้น

(2) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม ใบรับประกัน สินค้า และใบเสร็จรับเงิน แบบครบถ้วน

2. กรณีการเปลี่ยนคืนสินค้า

(1) สินค้าชำรุด เสียหายจากการขนส่ง การแตก รอยตกกระแทก

การดำเนินการ

ลูกค้าติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โดยติดต่อภายใน 24 ชั่วโมง ของวันที่ท่านรับสินค้าทันที หากเกินกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้าทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้า

(2) สินค้าชำรุดภายใต้การรับประกันหลังจาก 7 วันของการจัดส่ง

การดำเนินการ

หากสินค้าได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน ลูกค้าทำการติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์

(3) การคืนสินค้าที่ไม่ชำรุดและผ่านการใช้งานแล้วภายใน 7 วัน

หากสินค้าถูกแกะและไม่ชำรุด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้า

(4) กรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

หากการประเมินคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการคืนสินค้า ทาง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการส่งคืนสินค้าแก่ลูกค้า

3. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

         หากลูกค้ามีความประสงค์ส่งสินค้าคืนนั้น สินค้าต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เสริม และใบกำกับสินค้า โดยสินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าถึงบริษัท ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 3- 5 วันทำการ สินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังการอนุมัติจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า

         ในกรณีที่ทางแผนกพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น และหากทางแผนกพบว่าสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ท่านแจ้ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และขอส่งสินค้ากลับไปยังผู้ส่ง/ลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

4. วิธีการส่งคืนสินค้า

         การส่งคืนสินค้ามายังบริษัทฯ สามารถทำได้โดยผ่านทางไปรษณีย์ไทยด้วย โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการคืนสินค้าหน้าเว็บไซด์ www.iqueshop.com. ทางเรายินดีที่จะคืนเงินค่าจัดส่งให้ท่าน โปรดทราบว่าสินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการทันทีเมื่อทางบริษัทฯได้รับสินค้า ซึ่งอาจจะใช้เวลานานถึง 5 – 7 วันทำการในการดำเนินการการตรวจสอบ และทางเราจะส่งคืนสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น

5. ระยะเวลาในการคืนสินค้าขึ้นอยู่กับรูปแบบการชำระเงิน

         ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 7-10 วันทำการ โดยทางเราจะส่งคืนสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนเท่านั้น

6. การคืนเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อตามโปรโมชั่นหรือด้วยรหัสส่วนลด

6.1 สำหรับสินค้าลดราคา จำนวนเงินคืนจะเป็นจำนวนเดียวกับจำนวนเงินที่ท่านชำระค่าสินค้าเข้า มา และไม่ใช่มูลค่าเดิมของราคาสินค้า

6.2 สำหรับสินค้าด้วย รหัสส่วนลด ทางเราจะดำเนินการคืนตามจำนวนที่ท่านซื้อสินค้านั้นๆและ มอบ รหัสส่วนลด ทดแทนให้

6.3 การคืนเงินจะทำการคืนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น ใช้เวลาในการดำเนินการ 10 – 15 วันทำการ หลังจากทางเราได้รับสินค้า

7. การคืนเงินค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์ไทย

         หากท่านรับสินค้าผิด ชำรุด หรือเสียหาย ทางเรามีความยินดีที่จะคืนเงินค่าจัดส่งให้ท่านรวมถึงค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

8. การติดต่อ

         หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าหรือต้องการ ความช่วยเหลือในการดำเนินการคืนสินค้า โปรดติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ 02-948-5680 หรือทาง Line Official : @iDeaMe

Online : 000001
Visitor : 5,966
Responsive image